Tyto webové stránky používají při poskytování služeb a analýzách návštěvnosti soubory cookie. Prohlížením webu s tímto souhlasíte. VÍCE INFORMACÍ close

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

 I. Informace o správci osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné v internetovém obchodě provozovaném na adrese www.luxusni-zupany.cz (dále jen "webové stránky"), jehož provozovatelem je Michaela Kratochvílová, IČ 87867397, s bydlištěm Jiráskova 387, Velký Osek 281 51, neplátce DPH (dále jen „správce“) a upravují způsob zpracování a ochrany dat získávaných od návštěvníků webových stránek zpracovatele  (dále jen "uživatelé") včetně zákazníků, kteří prostřednictvím webových stránek správce objednali zboží (dále jen "zákazníci"). Kontaktní údaje správce pro doručování písemných zásilek jsou Jiráskova 387, Velký Osek 281 51 a adresa elektronické pošty info@luxusni-zupany.cz, tel. 774 344376. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

2.1 Správce zpracovává údaje v rozsahu poskytnutém uživatelem v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím webových stránek správce. Dále zpracovává údaje poskytnuté uživatelem při registraci uživatelského účtu na webové stránce správce. Dále správce zpracovává údaje získané prostřednictvím cookies.

2.2 Údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou jméno, doručovací adresa, fakturační údaje, kontaktní email a telefon, nepovinně lze také zadat datum narození. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smluvních vztahů. Bez poskytnutí těchto osobních údajů by správce nebyl schopen smlouvu se zákazníkem uzavřít a splnit.

2.3 Údaje získané prostřednictvím cookies, jejichž ukládání musí uživatel povolit ve svém webovém prohlížeči a odsouhlasit jejich používání, jsou údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Tyto údaje jsou získávány pro možnost vytváření statistik a analýz návštěvnosti, prodejnosti či funkčnosti webových stránek a jsou využívány pro možnost zlepšování poskytovaných služeb a odstraňování problémů. Uživatel může na svém zařízení zakázat ukládání cookies, změnou nastavení přímo ve svém prohlížeči. 

2.4 V případě poskytnutí souhlasu k zasílání novinek čili newsletteru, bude kontaktní informace zpracována také pro účely zasílání marketingových sdělení. Tento souhlas může uživatel zadat při své registraci či při objednání na webové stránce zpracovatele. Souhlas je dobrovolný a neovlivňuje možnost používání webových stránek ani objednání zboží. Souhlas se zasíláním novinek lze kdykoliv odvolat v nastavení zákaznického účtu, kliknutím na příslušný odkaz v marketingovém sdělení či zasláním žádosti o výmaz ze seznamu odběratelů marketingových sdělení na email info@luxusni-zupany.cz.

2.5 Spokojenost zákazníka s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty zasíláme zákazníkovi pokaždé, když u nás nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování zákaznické spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu zákazníka. Osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat

III. Další zpracovatelé osobních údajů

3.1 Správce předává osobní údaje zákazníka dalším subjektům ke zpracování (dále jen "zpracovatelé") pro účely vyplývající z kupní smlouvy a pro účely programu  na zjišťování spokojenosti (Ověřeno zákazníky). Správce předává zpracovateli údaje pouze v rozsahu nutném ke správnému zajištění služeb. 

3.2 Údaje jsou předávány přepravním společnostem, zpracovatele svých osobních údajů si zákazník vybírá sám z nabízených možností při uzavření kupní smlouvy. Dále jsou základní údaje o objednávce (email zákazníka a objednané produkty) předávány společnosti Heuréka pro možnost zaslání dotazníku spokojenosti. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů zpracovatelů je ošetřen jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů.

Mezi zpracovatele, které správce využívá patří:

  • Česká pošta s.p., www.ceskaposta.cz
  • PPL CZ s.r.o., www.ppl.cz
  • Zásilkovna s.r.o., www.zasilkovna.cz
  • Heureka shopping s.r.o., www.heureka.cz

3.3 Příjemci osobních údajů zákazníka zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

3.5 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do jiných zemí, nebo organizací.

IV. Doba zpracování osobních údajů

4.1 Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány po nezbytnou dobu, stanovenou obecně závaznými právními předpisy, zejména pro vedení účetnictví, daňové účely a archivaci. 

4.2 Údaje získané prostřednictvím cookies zpracovává správce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies uživatel povolí ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování údajů uživatele za tímto účelem.

4.3 Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním.

V. Práva subjektu údajů

5.1 Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů či omezení jejich zpracování. Subjekt údajů má také právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo na přenos svých osobních údajů k jinému správci.

5.2 V případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tento dokument je platný od 27.5.2018