Tyto webové stránky používají při poskytování služeb a analýzách návštěvnosti soubory cookie. Prohlížením webu s tímto souhlasíte. VÍCE INFORMACÍ close

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Toto právo není možné uplatnit v případě, kdy bylo zboží upraveno podle Vašeho přání či na Vaši osobu (zboží na míru, zboží s výšivkou).

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat provozovatele eshopu www.luxusni-zupany.cz, kterým je Michaela Kratochvílová, Jiráskova 387, Velký Osek 281 51, identifikační číslo: 87867397, písemnou formou (dopisem přiloženým ke zboží či emailem na adresu info@luxusni-zupany.cz). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete níže, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Vracené zboží nelze zasílat na dobírku! Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato!

1.6 Zboží zasílejte na naši adresu, ne na výdejní místa (balík na poštu, balíkovna, zásilkovna apod.). Balík zaslaný na výdejní místo nemusí být převzat! Na Zásilkovnu lze zaslat pouze po předchozí dohodě.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení a kontrole vráceného zboží.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Reklamace zboží a uplatnění záruky

1. Právo na reklamaci zboží

1.1 Objevíte-li na Vašem zboží vadu, která není způsobena špatnou péčí o výrobek, můžete jej zaslat k reklamaci. Doporučujeme Vám se předem informovat o tom, zda je vada uznatelná, existují případy, kdy Vám můžeme rovnou říci zda má smysl výrobek posílat či neposílat k reklamačnímu řízení.

1.2 Reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku. 

1.3  Ke zboží přiložte vyplněný formulář pro reklamaci, ten naleznete níže na této stránce. Vždy uveďte číslo objednávky, datum objednání a popište vadu výrobku.

1.4 Zboží zaslané k reklamaci balíkem na dobírku nebude převzato!

1.5 Zboží zasílejte na naši adresu, ne na výdejní místa (balík na poštu, balíkovna, zásilkovna). Balík zaslaný na výdejní místo nemusí být převzat! Na Zásilkovnu lze zaslat pouze po předchozí dohodě.

2. Situace, kdy zaniká nárok na uplatnění záruky

2.1 Výrobek byl poškozen při přepravě (zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2.2 Výrobek byl poškozen při použití v rozporu s účelem, ke kterému výrobek slouží

2.3 Výrobek byl poškozen působením živlů

2.4 Výrobek byl poškozen špatnou péčí v rozporu s pokyny. Upozorňujeme, že vytažená smyčka není důvodem k reklamaci, jedná se o mechanické poškození, nikdy se nesnažte smyčku utrhnout, pouze ji narovnejte a odstřihněte. Zatáhnete-li za vytaženou smyčku může dojít k vypárání okolních smyček, to je vada způsobená špatnou manipulací a nelze ji reklamovat jako vadu materiálu.

2.5 Nelze reklamovat zboží pro jeho charakteristické vlastnosti např. chlupatý límec, který Vám vadí. Jedná se o vlastnosti produktu, které jsou zřejmé při objednání či ihned po doručení, nejedná se tedy o vadu.

  

Tento dokument je platný od 20.6.2019

   

KE STAŽENÍ:

Formulář pro odstoupení od smlouvy (formát .doc)

Formulář pro reklamaci (formát .doc)